Prestatieafspraken bieden duidelijke visie op goed wonen


Goede gesprekken tussen gemeente Zeewolde, Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet hebben geleid tot een mooie reeks geactualiseerde prestatieafspraken 2023 – 2025. Dat deze op 12 december zijn ondertekend, betekent dat er een duidelijke gezamenlijke visie ligt op hoe goed wonen in Zeewolde behouden en gestimuleerd kan worden.

Rode draad door alle afspraken is het delen van verantwoordelijkheid voor en het gezamenlijk leveren van een bijdrage aan goed wonen in Zeewolde. Op het gebied van duurzaamheid vinden Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ), gemeente en Woonpalet elkaar bijvoorbeeld rond het informeren en enthousiasmeren van bewoners voor duurzaamheid. Dat past ook bij de plannen van gemeente en Woonpalet om in 2023 te starten met het voorbereiden van het aardgasloos maken van de Wildbuurt, Vlinderbuurt en Vissenbuurt. Lees verder.

Klik hier om de prestatieafspraken in te zien.