Gizeh

Midden in het centrum van Zeewolde bouwt Woonpalet appartementencomplex Gizeh. Het bestaat uit 33 reguliere huurappartementen en 16 zorgappartementen.

De appartementen

De zorgappartementen hebben één slaapkamer en een eigen keukenblok. Coloriet verzorgt de toewijzing. De reguliere huurappartementen hebben één of twee slaapkamers (afhankelijk van het type) en een oppervlakte tussen de 65 m2 en 75 m2.


Planning

Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in juli 2019. Oplevering vindt dan waarschijnlijk plaats in het najaar van 2020. Wanneer de reguliere huurappartementen geadverteerd worden, is op dit moment nog niet bekend.

Gizeh komt op het grasveld tegenover appartementencomplex de Sfinx en gaat in veel opzichten op Cheops (de uitbreiding van de Sfinx) lijken. Net als in Cheops zijn op de begane grond zorgappartementen voorzien voor mensen met dementie, waar Coloriet de zorg gaat leveren. Op de verdiepingen komen reguliere huurappartementen. Het appartementencomplex heet Gizeh, geheel in lijn met de Egyptische namen van appartementencomplex Cheops, Sfinx en Luxor.

Aardgasloos

Gizeh wordt aardgasloos gebouwd. Wiepke van Erp Taalman Kip: ‘We ontwikkelen Gizeh heel bewust met de partijen met wie we ook Cheops realiseerden namelijk BDG Architecten Almere, Heijmans Huizen en Coloriet. We weten allemaal wat er nodig is om een dergelijk complex te bouwen en dat is allemaal winst in tijd en in geld bij ontwikkelen en bouwen. De dat er vanaf 1 juli 2018 geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden op aardgas, gooide wat dat betreft wel roet in het eten. Maar dankzij het feit dat we als partijen goed op elkaar zijn ingespeeld, kwam er een goed alternatief. Aardgasloos bouwen vraagt op dit moment een grotere investering dan bouwen op aardgas, maar we zijn er trots op dat we ervoor gekozen hebben.’