Huurverhoging 2020

Op deze pagina vindt u alle informatie over de huurverhoging 2020.

Algemeen


De overheid stelt vast wat de maximale huurstijging mag zijn van alle woningen van één woningcorporatie bij elkaar. Dit heet de huursomstijging. Voor 2020 mag de gemiddelde maximale huursomstijging niet hoger zijn dan 2,6%. De maximale huurstijging per woning is 5,1%. Woonpalet baseert de verdeling van de huurverhoging op de kwaliteit van de woning, omdat dat het meest eerlijke is.

Verdeling huurverhoging
Als u in een woning woont waarvan de huurprijs vergeleken met de kwaliteit laag is, dan krijgt u een hogere huurverhoging dan wanneer de huurprijs al goed past bij de kwaliteit.

De kwaliteit van een woning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem van de overheid. En aan die kwaliteit wordt een maximale huurprijs gekoppeld. Elk onderdeel van de woning, zoals grootte en ligging, krijgt punten (WWS-punten). In de bijlage van deze brief ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft. Op basis van de WWS-punten wordt de maximale huurprijs bepaald.

Streefhuur
Woonpalet vraagt nooit de maximale huurprijs. Want de huurprijzen moeten betaalbaar blijven. Bij eengezinswoningen vraagt Woonpalet 75% van wat ze maximaal mag vragen en bij appartementen 85%. Dit noemen we 'streefhuur'.

Wat betekent dit voor uw huurverhoging?
Als u in een woning woont waarvan de huurprijs ver onder de streefhuur zit, krijgt u een hogere huurverhoging dan wanneer uw woning al ongeveer op de streefhuur zit. Zo wordt de huurprijs in overeenstemming met de kwaliteit van de woning gebracht. En dat vinden wij een eerlijke verdeling van de huursomstijging. In onderstaande tabel ziet u op welke situatie welke huurverhoging van toepassing is.
De huidige huurprijs van uw woning Huurverhoging 2020
Op streefhuur (variant A) 2,4%
65% of meer onder maximale huurprijs (variant B) 2,8%
Niet variant A en niet variant B 2,6%
Op www.huurcommissie.nl kunt u met de huurprijscheck berekenen hoe uw huidige huurprijs zich verhoudt tot de streefhuur.


Kan ik bezwaar maken tegen de basishuurverhoging van 2,4%, 2,6% en 2,8%?

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen de basishuurverhoging.


Mijn huur is na de huurverhoging hoger dan € 737,14. Houd ik mijn huurtoeslag?

Ja, als u nu huurtoeslag ontvangt, dan houdt u die.

Belangrijk: vervallen inkomensgrenzen voor huurtoeslag
Per 1 januari 2020 zijn een aantal regels rond huurtoeslag gewijzigd. Daardoor kan het zijn dat wie vorig jaar net geen recht had op huurtoeslag, dat nu wel heeft. Dit komt omdat de inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Hierdoor wordt de huurtoeslag bij stijging van het inkomen over een langere tijd en geleidelijker afgebouwd. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u een proefberekening maken om te zien of u voor huurtoeslag in aanmerking komt.

Deze teksten op deze website zijn zorgvuldig geschreven, maar niet juridisch sluitend. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen.

Algemeen

De overheid stelde vast wat de maximale huurstijging mag zijn van alle woningen van één woningcorporatie bij elkaar. Dit heet de huursomstijging. Daarbinnen beslist de corporatie hoe de huurverhoging verdeeld wordt. Woonpalet besloot de verdeling van de huurverhoging te baseren op de kwaliteit van de woning, omdat dat het meest eerlijke is.
Verdeling huurverhoging
Als u in een woning woont waarvan de huurprijs vergeleken met de kwaliteit laag is, dan krijgt u een hogere huurverhoging dan wanneer de huurprijs al goed past bij de kwaliteit.
De kwaliteit van een woning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem van de overheid. En aan die kwaliteit wordt een maximale huurprijs gekoppeld. Elk onderdeel van de woning, zoals grootte en ligging, krijgt punten (WWS-punten). Bij de brief die u ontving over de huurverhoging, zat ook een bijlage. In die bijlage las u hoeveel WWS-punten uw woning heeft. Op basis van de WWS-punten wordt de maximale huurprijs bepaald.
Streefhuur
Woonpalet vraagt niet de maximale huurprijs. Want de huurprijzen moeten betaalbaar blijven. Bij eengezinswoningen vraagt Woonpalet (bij een nieuwe verhuring) 75% van wat ze maximaal mag vragen en bij appartementen 85%. Dit noemen we 'streefhuur'.
Wat betekent dit voor uw huurverhoging?
Als u in een woning woont waarvan de huurprijs ver onder de streefhuur zit, krijgt u een hogere huurverhoging dan wanneer uw woning al ongeveer op de streefhuur zit. Zo wordt de huurprijs in overeenstemming met de kwaliteit van de woning gebracht. In onderstaande tabel ziet u op welke situatie welke huurverhoging van toepassing is.

De huidige huurprijs van uw woning Huurverhoging 2019
Op streefhuur (variant A) 1,6%
65% of meer onder maximale huurprijs (variant B) 3,9%
Niet variant A en niet variant B 2,3%

Op www.huurcommissie.nl kunt u met de huurprijscheck berekenen hoe uw huidige huurprijs zich verhoudt tot de streefhuur.

Vraag en antwoord

Kan ik bezwaar maken tegen de basishuurverhoging van 1,6%, 2,3% en 3,9%?

Nee. U kunt alleen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Mijn huur is na de huurverhoging hoger dan € 720,42. Houd ik mijn huurtoeslag?

Ja, als u nu huurtoeslag ontvangt, dan houdt u die.

Hoe weet Woonpalet dat mijn inkomen hoger is dan € 42.436,-??

De Belastingdienst heeft ons een indicatie van uw inkomen gegeven.


Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ja, dat kan. Stuur daartoe vóór 1 juli 2019 een bezwaarschrift op aan ons. U kunt daarvoor het bezwaarschrift van de huurcommissie gebruiken te vinden op www.huurcommissie.nl.
U kunt geen bezwaar maken tegen de basishuurverhoging van 1,6%, 2,3% en 3,9%.


U kunt bezwaar maken als

uw inkomen over 2017 of huishoudsamenstelling niet juist is en/of
uw inkomen in 2018 of 2019 is gedaald onder € 42.436,-.


Wat doet Woonpalet met mijn bezwaar?

Wij beoordelen uw bezwaar en dan zijn er twee mogelijke uitkomsten.

Wij zijn het met u eens
Dan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging.

Wij zijn het niet met u eens
Dan hoort u dat van ons. Wij laten u weten waarom wij het niet met u eens zijn. We proberen er samen uit te komen. Lukt dit niet dan vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen.
Hoe toon ik aan dat de inkomensverklaring niet klopt??
U maakt dan bezwaar bij ons waarbij u vermeldt dat het inkomen niet klopt. Voeg daarbij gegevens waarmee u kunt aantonen dat uw inkomen niet klopt.


Hoe toon ik aan dat mijn inkomen in 2018/219 lager is dan € 42.436,-?

Met officiële documenten van de instantie van wie u op dit moment inkomen krijgt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie of pensioenverstrekker).
Gaat het om een fout in het aantal mensen dat geregistreerd staat op uw adres, neem dan contact op met de gemeente. Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waaruit blijkt hoeveel personen er op uw adres ingeschreven staan op 1 juli 2019 kunt u bij ons bezwaar maken.