Inkomen

Het kan zijn dat Woonpalet een gedeelte van de huur bijlegt. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, de grootte van uw huishouden en uw inkomen.

Huurtoeslag

Op de website van de Belastingdienst kunt u nakijken of u recht heeft op huurtoeslag.

Inkomensgroepen

Voor huishoudens met een lager bruto jaarinkomen gelden maximale huurprijzen. De overheid bepaalt jaarlijks om welke inkomensgroepen het gaat. Valt u in één van die inkomensgroepen, dan legt Woonpalet een gedeelte van de huur bij. U betaalt dan voor de woning niet de huurprijs die in het actueel aanbod staat, maar minder. Voor 2021 gaat het dan om een huurprijs van € 678,65 of € 633,24 netto per maand. Dit is afhankelijk van inkomen, in combinatie met leeftijd en huishoudgrootte.

Welke huurprijs op u van toepassing is, leest u in de mail die u van ons ontvangt als wij u een woning toewijzen.

Meer informatie over de maximale huurprijs per inkomensgroep.

Woonpalet legt een gedeelte van de huur bij om ervoor te zorgen dat de huren betaalbaar blijven. Deze regels gelden voor nieuwe verhuringen sinds november 2016.