Pauzewoningen

Woonpalet verhuurt vier pauzewoningen.

Woning
 • XS-woning
 • 3m60 breed
 • 75m2
 • 2 slaapkamers
 • schuin dak (zie schets)
 • bergzolder
Huurcontract
 • Maximaal 2 jaar
 • Geen recht op verlenging
 • Eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van een woning vóór einde huurcontract.
 • Geen recht op urgentie.
Verplichtingen pauzeperiode

Wie in een pauzewoning woont:

 • houdt de inschrijving bij Woonpalet in stand;
 • zoekt actief naar een andere woning;
 • reageert in ieder geval op elke woning uit het actueel aanbod waarop gereageerd kan worden;
 • heeft na 3 maanden huren en na 1 jaar huren een gesprek met MDF en Woonpalet;
 • verlaat na maximaal 2 jaar de pauzewoning.
Pauzewoningen

De pauzewoningen staan aan De Strandgaper in de Polderwijk en worden verhuurd aan spoedzoekers. Woonpalet hanteert een pauzelijst met spoedzoekers. Komt er een pauzewoning vrij, dan neemt Woonpalet contact op met de mensen die op de pauzelijst staan. Vervolgens bepaalt Woonpalet wie de pauzewoning aangeboden krijgt, al dan niet in overleg met MDF.

Voorwaarden

Wie op de pauzelijst kan komen:
 • heeft geen vaste woonplek (of is recent dakloos geworden);
 • kan het woonprobleem niet zelf oplossen door een woning te kopen of te huren, door bewoning van onzelfstandige woonruimte of inwoning bij familie of vrienden, sociaal pension;
 • staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonpalet;
 • is alleen (of eventueel met kinderen) en gaat alleen (of eventueel met kinderen) in de pauzewoning wonen;
 • verdient maximaal € 47.699,- bruto per jaar (prijspeil 2024);
 • verblijft in Zeewolde of was recent in het GBA in Zeewolde ingeschreven.
U kunt niet op de pauzelijst komen als u:
 • urgentie hebt gekregen of
 • recht hebt op beschermd wonen (WMO) of een andere vorm van intensieve begeleiding of behandeling of
 • niet zelfstandig (zonder intensieve begeleiding of behandeling) kunt wonen of
 • het afgelopen jaar slecht woon of betalingsgedrag hebt vertoond of
 • eerder door Woonpalet bent ontruimd en/of je openstaande vorderingen hebt of
 • verslaafd bent of
 • een crimineel verleden heeft of
 • in acute psychische nood verkeert.
Pauzelijst

Denkt u op de pauzelijst te kunnen komen, stuur dan een mail naar info @woonpalet.net onder vermelding van 'pauzewoning'. Vermeld in die mail uw naam, geboortedatum, de datum van uw inschrijving bij Woonpalet en beschrijf uw situatie.

Wij nemen contact met u op voor een gesprek. Na dat gesprek beslissen wij of u op de pauzelijst komt. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Goed om te weten

Wie een pauzewoning aangeboden krijgt en deze weigert, wordt verwijderd van de pauzelijst.

Wie op gesprek is geweest en de pauzewoning níet aangeboden krijgt, kan daartegen geen bezwaar maken.