Urgentie

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om urgentie aan te vragen. Als u urgentie krijgt, zoekt Woonpalet binnen zes maanden een woning voor u.

Voorwaarden

U kunt urgentie aanvragen bij een sociale noodtoestand. Als u voldoet aan de volgende negen voorwaarden, kunt u urgentie aanvragen.

  1. U woont minimaal een jaar onafgebroken in de gemeente Zeewolde en u heeft tijdens deze periode ingeschreven gestaan in de gemeentelijke basisadministratie. Of u bent de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Zeewolde geweest.
  2. U bent minimaal zes maanden ingeschreven als woningzoekende bij Woonpalet.
  3. De afgelopen zes maanden reageerde u actief op al het voor u beschikbare woningaanbod van Woonpalet.
  4. De woonsituatie is recent binnen de gemeente Zeewolde ontstaan en ligt buiten uw eigen schuld en verantwoordelijkheid.
  5. U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem zelf op te lossen door een woning te kopen of te huren, door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage) of inwoning bij familie of vrienden, sociaal pension of crisisopvang.
  6. U bewoont aantoonbaar een zelfstandige woning die bestemd is voor permanente bewoning. U woont dus niet op kamers, huurt onder of bent inwonend.
  7. U vertoonde het afgelopen jaar geen slecht woon- of betalingsgedrag.
  8. U bent niet eerder ontruimd bij Woonpalet en er zijn geen openstaande vorderingen op uw naam.
  9. Uw belastbaar jaarinkomen is lager dan € 47.699 (eenpersoonshuishouden) of € 52.671 (meerpersoonshuishouden) (prijspeil 2024).
Kosten

Voor u urgentie aanvraagt, heeft u een gesprek met één van onze woonconsulenten. Na dat gesprek adviseert onze woonconsulent u of het zin heeft om urgentie aan te vragen. Urgentie aanvragen kost € 75,-. Ongeacht de uitkomst.

Stappenplan

Klik hier om te zien welke stappen doorlopen worden bij het aanvragen van urgentie.