Privacy

Woonpalet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hoe we precies omgaan met persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring.