Zoeken naar een woning

Op deze pagina leest u hoe het proces rond het zoeken en aangeboden krijgen van een woning verloopt.

Financiële toets

Als u in aanmerking komt voor een woning, laten we een financiële toets doen. Daarmee schatten wij in of het u gaat lukken de huur te betalen. Het kan zijn dat de uitslag van de toets aanleiding is om u uit te nodigen voor een gesprek over uw financiële situatie. Als blijkt dat er (ernstige) betalingsproblemen zijn of zijn geweest kan Woonpalet besluiten het aanbod in te trekken.

Weigeren

Als u een aangeboden woning bij nader inzien toch niet wilt, kunt u de woning weigeren.
Weigert u de tweede aanbieding, dan schrijven wij u uit als woningzoekende.

Afzien van een woning

Een enkele keer gebeurt het dat een woningzoekende na het accepteren van een woning, alsnog afziet van de woning. Een dergelijke situatie heeft de volgende consequenties:

  • De woningzoekende is één maand huur verschuldigd (als gevolg van de opzegtermijn van één maand)
  • We brengen € 50,- in rekening voor de administratieve werkzaamheden
  • We schrijven u uit als woningzoekende
Inschrijven

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich bij ons inschrijven als woningzoekende. Het kost eenmalig € 35,-. Na het eerste jaar ontvangt u een mail met de vraag of u voor een jaar wilt verlengen. Verlengen kost € 15,-.

Reageren

Elke dinsdag om 16:30 uur tonen we de woningen die we beschikbaar hebben in ons actueel aanbod. U kunt erop reageren tot de dinsdag erop 12:00 uur. U mag per keer op vijf woningen reageren.

Verlengen

Als u zich heeft ingeschreven als woningzoekende, ontvangt u elk jaar een e-mail van Woonpalet zodra u uw inschrijving moet verlengen. U ontvangt die e-mail in de week waarin u zich destijds inschreef. Verlengen kost € 15,- per jaar.

Voorbeeld: u schreef zich in op 27 juni 2023. U ontvangt de e-mail elk jaar in de week van 27 juni.

Toewijzing

Na de sluitingstermijn bekijken wij per woning wie de langste inschrijftijd heeft. Dit is de tijd van inschrijving tot heden (inclusief eventuele wachttijdverkorting). Vervolgens bekijken we of degene met de langste inschrijftijd aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijgt deze woningzoekende de woning aangeboden. Weigert hij/zij de woning, dan komt de tweede kandidaat aan bod, enzovoort. De volgorde van binnenkomst van de reacties is niet van belang.

Jongerenwoningen

Jongerenwoningen zijn voor woningzoekenden tot 23 jaar. De verwachte verhuurdatum is hierin leidend. Krijgt u een jongerenwoning toegewezen, dan behoudt u uw wachttijd.

In de huurprijs van jongerenwoningen is jongerenkorting verwerkt. Daardoor kunt u huurtoeslag aanvragen. Deze korting eindigt op 31 december van het jaar waarin u 23 wordt.
Vanaf het nieuwe jaar betaalt u de reguliere huurprijs. Dit geldt voor alle jongerenwoningen die na 1 april 2024 zijn verhuurd.

Voorbeeld:
U bent 22 jaar en krijgt een jongerenwoning toegewezen op 3 april 2024 voor € 455,- . Op 27 juni wordt u 23 jaar. U behoudt de rest van het jaar de korting. Op 1 januari 2025 krijgt de woning de reguliere huurprijs. Deze wordt berekend aan de hand van onder andere de kwaliteit van de woning en de grootte van de woning. We informeren u bijtijds over de reguliere huurprijs per 1 januari.

Huurprijs

Voor veel woningen geldt dat als u een lager inkomen heeft, Woonpalet een gedeelte van de huur bijlegt. U betaalt dan minder huur dan is aangegeven in de advertentie. Zo zorgt Woonpalet ervoor dat de huren betaalbaar blijven.

Alle informatie hierover vindt u op www.woonpalet.net/inkomen.

Inkomensverklaring

Als u in aanmerking komt voor een woning, vragen wij u binnen zes werkdagen uw inkomensverklaring bij ons in te leveren. U vraagt de verklaring gratis aan bij de Belastingdienst tel (0800) 0543. U kunt deze ook downloaden in Mijn Belastingdienst.

Elk jaar stelt de Belastingdienst uw nieuwe inkomensverklaring op. Wij accepteren alleen de meest recent beschikbare inkomensverklaring.

Bent u van plan binnenkort op een woning te reageren, zorg dan dat u de inkomensverklaring in huis heeft. Dan weet u zeker dat u het op tijd bij ons in kunt leveren. Bovendien heeft u dan zelf een actueel overzicht van uw inkomen. Indien nodig kunt u uw inschrijfgegevens er mee aanpassen. Uw inkomen is immers van invloed op het wel of niet kunnen reageren op bepaalde woningen.

Op de inkomensverklaring staat uw inkomen vermeld. Om tot een actueel inkomen te komen, passen we de ophogingsfactor toe die we van het Rijk doorkrijgen. Uw inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat uiteindelijke inkomen, stellen we vast of u in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.